Складання юридичного висновку в Україні


Правовий або юридичний висновок – це письмовий документ, у якому міститься експертне судження фахівця з певної галузі права, складається на предмет конкретної правової ситуації. Центр юридичної підтримки населення та бізнесу надає високоякісні послуги з підготовки та оформлення правових висновків.

Процедура складання правових висновків

Ми пропонуємо грамотно складений висновок з питань цивільного, корпоративного, сімейного, спадкового, житлового, авторського, земельного, бюджетного права, цивільного і господарського процесів. Складання юридичного висновка передбачає:
 • вивчення та детальний аналіз наданої документації;
 • розробка висновку в письмовій формі, посилаючись на відповідні закони та нормативні акти;
 • комплексне доктринальне дослідження;
 • надання правових рекомендацій клієнту.
Отриманий документ використовують при розробці стратегії правової поведінки, при розмові з контрагентами або безпосередньо в суді. Можливість використання правового висновку підтверджується, окрім багаторічної практики такого використання, нормами процесуального законодавства.

Етапи підготовки правового висновку

Консультації кваліфікованого юриста, оформлені письмово, оголошуються в судовому засіданні і приєднуються до справи, мають юридичну вагу та впливають на рішення. Пояснення експерта в усній формі заносяться до протоколу судового засідання.
Підготовка правового висновку відбувається у декілька етапів:
 1. Детальний опис ситуації, що вимагає, на думку клієнта, підготовки висновку. Визначення питань, які  ставляться перед фахівцем, предмет дослідження (проект договору, текст судового рішення і т.п.).
 2. Складання та підписання договору про проведення науково-правового дослідження.
 3. Відправка замовнику правового висновку.
Як правило, в процесі складання юридичного висновка використовується велика кількість матеріалів: тематичні наукові роботи, українське законодавство (Кодекси, закони, підзаконні нормативні правові акти, ненормативні правові акти), судова практика. 

Об’єм роботи

Розробка та оформлення грамотного і мотивованого юридичного висновку займає багато часу (від 5 днів до місяця).
Необхідно дослідити такі питання: 
 • відповідність угоди закону, іншим нормативно-правовим актам; 
 • необхідність державної реєстрації; 
 • особливості дотримання процедур внутрішнього і зовнішнього ухвалення, отримання необхідних дозволів;
 • визначення конкретних умов угоди; 
 • співмірність прав і обов'язків сторін;
 •  захищеність інтересів клієнта.
Підготовка правового висновку – це складне завдання, яке вимагає від виконавця відповідної кваліфікації, досвіду. 

Структура документа

Для будь-якого юридичного документа характерна певна структура. В юридичному висновку можна виділити описову, мотивувальну і резолютивну частини.
 • Описова частина, як правило, містить дані клієнта, організаційно-правову форму компанії, а також інформацію про контрагента (або опонента). Коротко формулюється завдання (мета проекту). Також додається список наданих документів.
 • У мотивувальній частині наводиться докладне обґрунтування позиції фахівця, аналіз ситуації, що склалася з точки зору норм права, судової практики, доктрини.
 • Резолютивна частина містить в собі короткі, прості для розуміння висновки, засновані на виконаному детальному аналізі матеріалів справи.
Особливу увагу варто звернути на розмір правового аналізу. Очевидно, що навіть найдокладніший документ не зможе вмістити дослідження абсолютно всіх аспектів проблеми. Об'єднати в одному висновку питання цивільного права, оподаткування, а також нюанси можливого судового розгляду практично неможливо.

Професійний підхід – запорука успіху

Ми не використовуємо шаблонів, розробляємо індивідуальні алгоритми, відповідно до ситуації. Висновки, зроблені експертами нашого Центру, об’єктивні та правдиві, і в цьому не може бути сумнівів. Якщо ви стикнулись з потребою розробки правового висновку, не втрачайте часу, телефонуйте нам вже зараз. Проконсультуємо з будь-якого питання, знайдемо найбільш ефективні та результативні рішення. Вас приємно здивують ціни на послуги професіоналів. Звертайтесь!